Gia Viễn Ninh Bình

Tầng 1- Khách bếp
 
 
 
 
 
 
Tầng 2- Ngủ Master
 
 
 
 
Tầng 2- Ngủ 1
 
 
 
Tầng 2- Ngủ 2
 
 
 

0976318683