Nhà vườn Lương Tài Bắc Ninh

Mảnh đất hơn 325m2 tại Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh, có 2 mặt giáp đường làng.
 
 
 
 
 
 

043.211.5513