Nhà hỗn hợp để ở và sản xuất kinh doanh

Xuân Lai-Gia Bình- Bắc Ninh
Phối cảnh mặt tiền
Phòng khách kết hợp không gian thờ cúng
 
 
 
 
Bep
 
 
Ăn
 
 
Khu vực hành lang
 
 
 
Ngủ master
 
 
 
 
WC master
 
 
Ngủ 1
 
 
 
WC1
 
Ngủ 2
 
 
 
WC2
 
Ngủ 3
 
 
 
Ngủ 4
 
 
 
WC chung
 

0976318683