Căn hộ trục 04- Mipec Xuân Thủy

Khu vực khách bếp
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngủ Master
 
 
 
 
Ngủ 2
 
 
 
Ngủ 3
 
 
 

043.211.5513