Sửa chữa hoàn thiện nội thất Kim Ngưu

Tầng 1
 
 
 
 
Tầng 2
 
 
 
 
 
Bếp
 
 
 
 
 
 
Tầng 3- giặt là
 
Phòng ngủ tầng 3 và 4
 
 
 
 
 
 
Phòng bé trai
 
 
 
 
Khu WC
 
 
 
 

0976318683