Cát Linh

Thi công sửa chữa cải tạo và hoàn thiện nhà phố Cát Linh
Cải tạo sửa chữa phần xây dựng
Đập phá, chồng cột lên tầng.
thi công điện nước và xây trát hoàn thiện
và thi công trần vách sơn bả thạch cao
Thi công hoàn thiện nội thất gỗ
 
 
 
 
 

0976.318.683