Spa/Salon/Showroom

Showroom bán hàng BigC

Chủ đầu tư : Chị Hằng

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất :