Nhà hàng, quán cafe

Tổ hợp nhà hàng Thuận Mai

Chủ đầu tư : CTy TNHH Thuận Mai

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 5615m2

Nhà hàng Tre Nguồn

Chủ đầu tư : Công ty Tre Nguồn

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 1,1ha