Biệt thự

Biệt thự tân cổ điển

Chủ đầu tư : Ông Sang

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 130m2

Dinh thự tân cổ điển

Chủ đầu tư : Ông Hải, bà Hà

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 230m2

Lâu đài Pháp cổ

Chủ đầu tư : Ông Phú

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 150m2

Biệt thự vườn

Chủ đầu tư : Ông Bách

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 150m2

Biệt Thự phố

Chủ đầu tư : Ông Tuyến

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 100m2

Biệt thự pháp cổ

Chủ đầu tư : Ông An

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 120m2

Nội thất gia đình- T.p Bắc Giang

Chủ đầu tư :

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất :

Mẫu biệt thự tham khảo

Chủ đầu tư : Mẫu tham khảo

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất :

Biệt thự sinh thái 1

Chủ đầu tư : Sample

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 500m2

Biệt thự mini 1

Chủ đầu tư : Sample

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 250-300m2

Kiến trúc nhà phố 4

Chủ đầu tư : Sample

Thực hiện : ATC Teamwork

Diện tích khu đất : 150-200m2